21September 2017

CGS Labs Connect - BIM v infrastrukturi

21.09.2017

Ljubljana


BIM v infrastrukturi 

21.09.2017, v Ljubljani

 

»CGS Labs Connect« je nov niz mednarodnih strokovnih dogodkov s področja informacijskih rešitev za grajeno in naravno okolje, s katerim nadaljujemo dolgoletno tradicijo, ki jo je imela nekdanja CGS konferenca. »CGS Labs Connect« dogodki se bodo dogajali v Sloveniji ter drugod po Evropi in bodo tematsko orientirani.

Premierni CGS Labs Connect dogodek nosi naziv »BIM v infrastrukturi«. Na njem bomo govorili o izzivih pri načrtovanju infrastrukturnih objektov po BIM načelih ter predstavili naše rešitve, ki vam bodo omogočile uspešno in učinkovito delo.

 

Ciljna publika

  • projektanti gradbeništva (nizke in visoke gradnje, komunalna hidrotehnika, hidrotehnika, ...)
  • vzdrževalska podjetja

Predavanja bodo v slovenskem in angleškem jeziku.

Prijave in kotizacija

Na dogodek se lahko prijavite na spletni strani podjetja. Dogodek je odprt za strokovno javnost in je brezplačen.

 

Agenda dogodka

 

8:30 – 9:00    

Registracija udeležencev / Registrartion

9:00 – 9:15    

CGS Labs - laboratorij idej za prihodnost
CGS Labs – future ideas laboratory

(Matjaž Šajn)

CGS Labs se predstavi. Inovativni in drugačni. 27-let izkušenj a z novo energijo. Spoznajte naše vrednote in vizijo

9:15 – 9:30    

Digitalizacija grajenega in naravnega okolja
Digitalization of the built and natural environment

(dr. Alenka Šajn Slak)

Selitev v digitalni svet prinaša brezmejne možnosti in premik okvira razmišljanja. Tudi panoge, kot so gradbeništvo ali skrb za okolje ter podjetja, ki v teh panogah delujemo, smo postavljeni pred nove izzive pravočasnih in pravih odločitev. Zamude pri digitalni preobrazbi si ne moremo privoščiti, saj so spremembe, ki smo jim priča, disruptivne. V predavanju bodo predstavljeni nekateri tehnološki trendi pri upravljanju naravnega in grajenega okolja, predvsem internet stvari, BIM in povezovanje sistemov v vrednostnih verigah.

9:30 – 10:30   

BIM proces od zasnove, načrtovanja, do izvedbe
BIM process from planning, design, to build


V razvojnem oddelku podjetja CGS Labs intenzivno snujemo najsodobnejše rešitve. S tehnologijami povezovanja velikih podatkov ter integriranjem pametnih rešitev načrtovalcem omogočamo boljše odločanje ter učinkovitejše sodelovanje z drugimi deležniki pri izgradnji sodobnih objektov v tehnologiji BIM. Predstavili bomo nove usmeritve razvoja in prihajajoče rešitve za snovanje kvalitetnejšega grajenega okolja. 

  • Digitalizacija, sodelovanje in sodobne tehnologije načrtovanja, (Leon Leban)
  • Integracija prostorskih podatkov, (Matej Čelik)
  • Načrtovanje cestne, železniške in komunalne infrastrukture v tehnologiji BIM, (Blaž Prosen)
  • Sodobno modeliranje križišč, krožišč ter urbaniziranih površin, (Karin Ponikvar)
  • Prometna oprema v BIM tehnologiji ter analize prevoznosti prihodnosti, (Uroš Žagar)
  • Upravljanje dokumentacije, BIM modelov in sodelovanje na projektu, (Aleš Korbar)

10:30 – 11:00

 

Odmor / Break

11:00 – 11:20

InfraCloud - izdelava digitalnih modelov grajene infrastrukture z uporabo oblaka 3D-točk
InfraCloud - creation of digital models of built infrastructure from 3D point clouds

(dr. Andrej Tibaut)
Projekt Infracloud se umešča v JR RRI v verigah in mrežah vrednosti, na katerem sodelujejo podjetja Lineal d.o.o., CGS Labs d.o.o. in Univerza v Mariboru. Namen projekta infracloud je razviti programsko rešitev, ki bo omogočala inteligentno prepoznavanje BIM gradnikov cestne infrastrukture na osnovi podatkov iz oblaka točk. Predstavljena bo ideja in cilji projekta.

11:20 – 11:40  

BIM v tunelogradnji - Implementacija BIM metodologije na projektu Izgradnje 2. Cevi Predora Karavanke
(Martin Lah, Eleia IC) 

Zasebni in tudi javni naročniki se za uresničevanje kompleksnih projektnih ciljev, v zadnjem času vse večkrat odločajo za uporabo BIM metodologije, ki ob ustrezni implementaciji, ponuja možnost zmanjšanja tveganj ter povečanje uspešnosti projekta načrtovane investicije. V prispevku bomo predstavili primer dobre prakse uporabe BIM metodologije pri načrtovanju Predora Karavanke. Pričakujemo, da bo imel predstavljeni pristop k načrtovanju objekta izredno pozitivne učinke na uspešnost projekta in zmanjšanje tveganj v izvedbeni fazi projekta ter bo v obdobju uporabe objekta omogočal racionalno rabo resursov za vzdrževanje in upravljanje ter zadovoljstvo končnih uporabnikov
 

11:40 – 12:00

Primer dobre prakse (Case study) 3
(INSTITUT ZA PUTEVE, Srbija)

12:00 – 12:15

Diskusija in zaključki
Discussion and conclusions

12:15 – 13:00  

Druženje / Social event

 

 

 

 

December 2024