PRISTOPNA IZJAVA Združenja siBIM

Postajam član SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADENJ in sprejemam njegov statut.

 

Članstvo se zagotavlja s plačilom vsakoletne članarine.

Soglašam, da se smejo moji osebni podatki obdelovati, skladno s prvim odstavkom 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov. Seznanjen/a sem, da se bodo moji osebni podatki obdelovali za namen vodenja evidence o članih SLOVENSKEGA ZDRUŽENJA ZA INFORMACIJSKO MODELIRANJE GRADENJ ter urejanja in vzpostavljanja korespondence v okvirih delovanja društva, skladno z drugim odstavkom 8. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov.

 

 

December 2024