5December 2024

BIM izobraževanje in certificiranje

05.12.2024

Spletno predevanje/Zavod za Gradbeništvo (ZAG), Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana

BIM izobraževanje in certificiranje

Na širšem področju urejanja prostora je v sklopu digitalizacije opazna rast uporabe informacijskega modeliranja gradenj BIM (angl. Building Information Modelling), ki pomeni digitalni pristop k projektiranju, gradnji in vzdrževanju objektov. Osnovno poznavanje tega področja postaja neizogibno za vse, ki so aktivno ali pasivno vključeni v upravljanje s prostorom, saj BIM predvideva tako Gradbeni zakon, kakor tudi posamezni pravilniki (npr. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah – PURES 3, v katerem bo izračun za energetsko zahtevne objekte z uporabo BIM tehnologij bistveno olajšan).

 

Preberite več na BIM izobraževanje in certificiranje - ZAG - Zavod za gradbeništvo Slovenije

December 2024