22November 2018

Opis predavatelja: Muhamed Serdarević

22.11.2018

 

 

 

Muhamed Serdarević

 

Muhamed Serdarević je diplomirao na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, osnivač i partner u projektantskom birou "normal arhitektura" Sarajevo Širok spektar djelovanja na projektima od enetrijera, individualnih i kolektivnih objekata za stanovanje, administrativnih, industrijskih i sakralnih objekata ostalo je i dalje polje interesovanja za istraživanje i primjenu u našim projektima.

Implementiranje savremenih tehnologija rezultiralo je eksperimentiranjem i primjenom parametrije, BIM tehnologije i formiranjem jednoig od prvih 3D print laboratorija u Bosni i Hercegovini.

Društvena angažiranost za "pro-bono" projekat "Roditeljska kuća" u Sarajevu za udruženje "Srce za djecu oboljelu od raka u FBiH" i izložbeni štandovi za brend "ZANAT" na sajmovima namještaja u Kelnu, Milanu i Parizu rezultirali su brojnim publiciranjem i nagradama u zemlji i inostranstvu.

Kolektivnim izložbama, organizovanjem radionica za djecu na temu prostor i arhitektura, predavanjima na univerzitetima u Barceloni, Istanbulu i Sarajevu, učešćem u nastavnom procesu i radu sa studentima univerziteta u Sarajevu, omogućavanjem studentskih praksi, samo su neke od aktivnosti uz svojevremeno članstvo u Upravnom odboru i kasnije kao aktivni član "Asocijacije arhitekata BiH" i kao inicijator i predsjednik "BIM alijanse" i saradnjiom sa ADA centrom u Mostaru su neki od načina na koji nastavlja da se zalaže za inovacije i osavremenjavanje cijelog sektora.

Selekcija referentnih porjekata dostupna na: www.normal.ba

 

December 2024