14Oktober 2015

siBIM 2015 - BIM v Sloveniji

14.10.2015 ob 08:55

 

Združenje siBIM

organizira

1. strokovno konferenco 

siBIM 2015 - BIM v Sloveniji

19.11.2015, v Lendavi

Priložnosti za učinkovitejše gradbeništvo so tudi v obravnavi in optimizaciji procesov pred gradnjo, med gradnjo in po zaključeni gradnji objektov. Informacijsko modeliranje gradbenih objektov (angl. Building Information Modelling) je proces, ki se prične pred gradnjo in ima za cilj izdelati digitalni model gradbenega objekta, sestavljen iz gradnikov, ki ustrezajo konstrukcijskim elementom realnega objekta. Skupen BIM-model omogoča lažjo izmenjavo podatkov za potrebe različnih panog, ki sodelujejo pri gradbenem projektu. BIM-orodja podpirajo parametrično modeliranje in omogočajo nove ravni prostorske vizualizacije, simulacijo gradnje objektov skladno s terminskim planom, statično analizo konstrukcij, analizo trajnostnih parametrov objekta, natančne izvlečke količin materiala in posledično bolj učinkovito vodenje projektov. BIM-proces vključuje investitorje, vodje projektov, arhitekte, projektante, izvajalce in upravitelje objektov, ki v vseh fazah projekta izboljšujejo BIM-model, kar na koncu privede do aktualiziranega modela (PID).

BIM-pristop povezuje strokovno ustrezne rešitve z načeli projektnega managementa in nudi podporo projektiranju, graditvi in upravljanju grajenega okolja. 

BIM-pristop torej predstavlja informacijsko podporo arhitektom, svetovalnemu inženiringu (projektantom), gradnji, nadzoru, upravljanju in vzdrževanju gradbenih objektov.

Cilj konference je predstaviti stanje uporabe BIM-pristopa v Sloveniji, omogočiti izmenjavo znanj in izkušenj uporabnikov BIM-tehnologij v Sloveniji, predvsem pa povezati strokovnjake, ki bi lahko pospešili implementacijo BIM-a v Sloveniji. 

Tematika je še posebej aktualna zaradi:

 • uveljavitve evropske direktive o obvezni uporabi BIM-pristopa za vsa javna naročila od aprila 2016 naprej
 • programa Strategije pametne specializacije, kjer je BIM-pristop prepoznan kot ena izmed tehnologij za podporo koncepta pametnega mesta.

Konferenca bo potekala pod pokroviteljstvom Občine Lendava in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije.

Soorganizatorji dogodka so Inženirska zbornica Slovenije (Matična sekcija gradbenih inženirjev), Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije in Obrtno - podjetniška zbornica Slovenije.

Dogodek bo, z razlogom, gostila Občina Lendava, ki je bila letos nosilka javne investicije, ki je vključevala tudi zahtevo po uporabi BIM-pristopa.


Pokrovitelji in sooganizatorji

 

Sponzorji

Medijski partner


Program konference

8:30 Registracija udeležencev
9:00 Uvodni nagovori

 • župan Lendave, mag. Anton Balažek
 • predsednik Združenja siBIM, dr. Andrej Tibaut 
 • predstavnik Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

09:30 Strategija, investicije, projekti doma in v tujini

 • Pomen eksploatacije BIM-a v državi: pogovor z dr. Žiga Turkom (UL FGG), moderator dr. Andrej Tibaut (UM FGPA)
 • Upravljanje investicij in BIM
  Ksenija Marc (DRI upravljanje investicij d.o.o)
 • BIM-projekti v slovenskih podjetjih
  • Stolp Vinarium
   Občina Lendava (Robert Recek), LINEAL d.o.o (Klara Mihalič), Pomgrad d.d (Drago Kosednar), UM FGPA (projekt jaBIM - dr. Andrej Tibaut, Andrej Jaušovec, Katja Kotnik, Matevž Zih)
  • Projektiranje MEP sistemov - BIM Level 3
   Primož Tarle (Živa Hiša d.o.o.) 
  • Informacijsko modeliranje objekta na primeru Letališča Cerklje ob Krki
   Jože Lacko (Ministrstvo za obrambo RS)
 • BIM-projekti v tujini

12:00  Odmor in novinarska konferenca 
12:30  Programi, arhitektura, izobraževanje 

14:00 Zaključna razprava
14:30 Neformalno druženje s pogostitvijo na stolpu Vinarium

 

Program konference se lahko zaradi zagotavljanja kvalitetnih prispevkov še spremeni. 

Organizacijski odbor: Andrej Tibaut, Samo Peter Medved, Drago Kosednar, Matjaž Šajn, Klara Mihalič, Ksenija Marc, Robert Recek

Sodelavci: Katja Kotnik, Katja Ježovnik (povezovanje programa), Andrej Žolnir


Udeležba na konferenci

 • Udeleženci plačajo kotizacijo, ki vključuje: organizacijo konference, prispevke s konference v elektronski obliki, prigrizke med odmori in pogostitev na stolpu Vinarium.
 • Znesek kotizacije:
  • 50 EUR
   • tretji in vsak nadaljnji udeleženec iz iste organizacije ima 40% popust
  • člani siBIM imajo 40% popust in plačajo 30 EUR
  • za študente je udeležba na konferenci brezplačna, za udeležbo na neformalnem druženju na stolpu Vinarium študenti plačajo 10 EUR.
 • Podjetja, ki so člani siBIM, lahko izkoristijo 30% popust pri plačilu kotizacije za 4 člane podjetja.
 • Avtorji prispevkov ne plačajo kotizacije.

    

Prijava na konferenco

 • Na konferenco je prijavljenih 90 udeležencev, kar je več kot je organizator pričakoval. Zaradi zapolnitve kapacitet konferenčne dvorane, žal ne moremo sprejemati nadaljnjih prijav. Vsem, ki ste se želeli na konferenco še prijaviti, se iskreno opravičujemo.

 

Sponzorstvo konference

 • Pripravili smo sponzorske pakete. Vabimo podjetja, da konferenco sponzorsko podprejo in s tem pripomorejo k njeni uspešnosti in odmevnosti.
   

Lokacija konference

Konferenca bo potekala v Lendavi v prostorih Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava. 

Za lažje usmerjanje smo pripravili pregledne karte z označeno potjo, parkirišči (plačljivimi , brezplačnimi) in parkomati v bližini lokacije konference, ter potjo do stolpa Vinarium:

 

Informacije

 • Informacije dobite na contact@sibim.si ali po telefonu 041 991 331 (Klara Mihalič, sekretarka siBIM).

 

December 2024