buildingSMART Chapter Slovenija

siBIM, Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj, je s strani organizacije buildingSMART International (bSI) dne 16.6.2020 pridobilo zeleno luč za ustanovitev lokalne izpostave te svetovne organizacije. Tako imenovani “buildingSMART Chapter Slovenia” bo vez med organizacijo bSI in dogajanjem v Sloveniji na področju digitalizacije grajenega okolja.
buildingSMART International je neprofitna strokovna organizacija, katere glavni namen je razvoj odprtih, openBIM standardov za številna področja grajenega okolja, kot so stavbe, infrastruktura, vodne zgradbe, energetika itd.. Med najbolj znanimi standardi, ki jih je razvil bSI, je IFC (industry foundation classes), ki predstavlja osnovo za izmenjavo informacij v BIM procesih o grajenem okolju.
Ustanovitev Chapter-ja je za našo državo in strokovno javnost pomemben dosežek in priznanje, da je siBIM kompetenten in zaupanje vreden partner. S tem smo se postavili na svetovni zemljevid najbolj razvitih držav, ki že imajo svoje buildingSMART Chapter-je. Ustanovitev slovenske bSI izpostave je bil sicer del t.i. “Akcijskega načrta za uvedbo digitalizacije na področju grajenega okolja v RS”, ki ga je že leta 2018 združenje siBIM pripravilo po naročilu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo RS, vendar le-ta žal nikoli ni bil uradno sprejet.
“buildingSMART Chapter Slovenia v ustanavljanju” bo po nekaterih formalnostih in vzpostavitvi delovanja postal t.i. “Full Chapter”. Združenje siBIM, katerega predsednica je Ksenija Marc, je vodenje slovenske izpostave bSI za prvo mandatno obdobje zaupalo Matjažu Šajnu, sicer ustanovnemu članu in članu upravnega odbora siBIM.

December 2024