Korporacijsko članstvo "L"

DRI upravljanje investicij, d.o.o.

DRI upravljanje investicij d.o.o. je največje inženirsko in svetovalno podjetje v Sloveniji. Ekspertna znanja, bogate izkušnje ter pridobljeno zaupanje javnih in zasebnih naročnikov so temelji, na katerih se je družba utrdila kot zanesljiv partner pri uresničevanju investicij na področju železniške, cestne, komunalne in vodne infrastrukture, stavb ter prometa. DRI na enem mestu združuje tehnična, ekonomska in druga ekspertna znanja, nepogrešljiva pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov.

Širok spekter dejavnosti družbi omogoča organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa – od načrtovanja, projektiranja in gradnje do vzdrževanja in upravljanja.


IRGO CONSULTING d.o.o.

Inštitut za rudarstvo, geotehnologijo in okolje in IRGO Consulting d.o.o. delujeta na celotnem področju Republike Slovenije in v tujini: v Črni Gori, Bosni in Hercegovini, Srbiji in Italiji, v preteklosti pa smo delovali tudi v Rusiji in na Hrvaškem. Sodelujemo z različnimi razvojnimi in sorodnimi inštitucijami v Sloveniji.

Z vztrajnim vlaganjem v kadre in opremo smo se uvrstili v strokovni vrh geotehnične in rudarske panoge v Sloveniji.

Prisotni smo pri vseh velikih aktualnih projektih, kot so: nacionalni program izgradnje avtocest, železniški program, gradnja hidroelektrarn, zapiranje rudnikov ter sanacije naravnih nesreč. Izdelali smo projekte za približno 35 km zgrajenih avtocestnih predorov doma in v tujini.

V zadnjem desetletju smo naredili geološko-geomehanske raziskave za več projektov nacionalnega pomena in, med drugim, projektirali prvi regijski center za ravnanje z odpadki v Sloveniji.


PROJEKT d.d. NOVA GORICA


Družba PROJEKT d.d. NOVA GORICA je ena največjih projektantskih in inženirskih organizacij v Sloveniji s 70-letno zgodovino. Organizirana je na principu sodobnega projektnega vodenja, ki zagotavlja uspešno vodenje in realizacijo tudi najzahtevnejših projektov, vse od ideje do izvedbe. Skupaj z odvisnimi družbami zaposluje približno 150 visoko usposobljenih in motiviranih strokovnjakov različnih področij, ki zagotavljajo uspešno izvedbo vseh vrst projektov, tako v fazi izdelave projektne dokumentacije in vodenja investicij kot v fazi inženiringa in strokovnega nadzora nad gradnjo.

Družba stopa v prihodnost z jasno vizijo nenehnega utrjevanja slovesa zaupanja vredne organizacije na domačem trgu, istočasno pa s svojim poslovanjem presega državne meje in svoje bogate izkušnje in znanja uporablja za uspešno trženje svojih storitev tudi na trgih jugovzhodne in zahodne Evrope.

Korporacijsko članstvo "M"

RIHTER montažne gradnje d.o.o.

STUDIO LIST, d.o.o., Celje

IBE, d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring

 

LINEAL d.o.o.

 

CGS Labs d.o.o.

 

PNZ d.o.o.

 

SAVAPROJEKT d.d.

 

ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE

BEXEL CONSULTING d.o.o.

 

STRABAG d.o.o.

 

Korporacijsko Članstvo "S"

iPROSTOR, d.o.o.

 

BPI d.o.o.

 

DELTABLOC d.o.o.

 

PILON AEC d.o.o.

 

PROTIM RŽIŠNIK PERC d.o.o.

 

SIEMENS d.o.o.

 

TIRING d.o.o.

 

RIKO, d.o.o.

 

GIC GRADNJE d.o.o.

 

SL-KING d.o.o., Ljubljana

December 2024