O združenju

Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj (skrajšano ime je Združenje siBIM, kratica je siBIM) je prostovoljna, samostojna, nestrankarska in neprofitna organizacija, ki združuje inženirje in pristaše inženirskih ved, ki se aktivno udejstvujejo oziroma želijo udejstvovati na področju informacijskega modeliranja objektov grajenega okolja (BIM), z namenom organiziranega povezovanja in izobraževanja, strokovnega izpopolnjevanja, medsebojnega druženja ter izmenjave izkušenj.

Združenje je bilo ustanovljeno 30. 1. 2015 v Ljubljani na pobudo posameznikov iz gradbene industrije in univerze. Na ustanovni skupščini je bilo prisotnih 32 zainteresiranih inženirjev in strokovnjakov iz celotne Slovenije, ki so zastopali področja gradbeništva, arhitekture, strojništva, IKT, ekonomije, idr. 

Združenje je začelo delovati z vpisom v register društev, dne 15. 4. 2015.

Vabimo vas, da se nam pridružite!

Cilji združenja

Cilji združenja so: 

  • Izobraževanje in informiranje članov ter širše javnosti o informacijskem modeliranju grajenega okolja (BIM-pristopi, BIM-tehnologije), njegovi praktični uporabi ter novostih na tem področju. 
  • Organizacija izobraževanj, posvetovanj, delavnic in konferenc na temo informacijskega modeliranja (BIM) grajenega okolja. 
  • Organizacija in pomoč pri pripravi delovnih skupin, izdelavi smernic in priporočil za stroko. 
  • Posredovanje primerov dobre prakse s področja informacijskega modeliranja (BIM) grajenega okolja in pospeševanje izmenjave izkušenj med člani. 
  • Zastopanje interesov vseh slovenskih sektorjev, ki delujejo na področju informacijskega modeliranja (BIM) grajenega okolja na mednarodnem nivoju.
  • Sodelovanje pri pripravi smernic in predpisov na področju informacijskega modeliranja grajenega okolja. 
  • Povezovanje s sorodnimi združenji v svetu.

Članstvo v združenju siBIM

Članstvo v združenju siBIM je namenjeno predvsem motiviranim in angažiranim posameznikom. Članarina velja za tekoče leto in se izvede do konca februarja. Članarina za posameznike znaša 20 EUR, ter vključuje 30% popust pri strokovnih dogodkih siBIM. Združenje si bo prizadevalo, da bodo ugodnosti za člane enake ali višje od zneska članarine.

Podrobnosti glede članskih paketov.

Vabimo Vas, da se nam pridružite!

Preden izpolnite pristopno izjavo Vas vabimo, da preberete statut združenja siBIM.

Članstvo pravnih oseb (podjetij) v združenju siBIM

Članstvo pravnih oseb (podjetij) v združenju siBIM je dobrodošlo. Članarina velja za tekoče leto in se izvede do konca februarja. Članarina obsega članstvo za pooblaščene osebe podjetja in paket ugodnosti (odvisno od vrste članstva: popust na ekskurzije in konference, pravica do uporabe logotipa, opis na spletni strani...)

Podrobnosti glede članskih paketov.

Podjetja vabljena, da se nam pridružite z izpolnitvijo pristopne izjave za podjetja.

 

December 2024