11November 2022

Ekskurzija Rimac Campus

11.11.2022

    

Uspešno izvedena strokovna ekskurzija – ogledi dobrih praks uporabe BIM-pristopa
v petek, 11. novembra 2022


11. 11. 2022 sta Zavod TIGR (SRIP PSIDL) in združenje siBIM organizirala strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo dobrih praks uporabe BIM-pristopa v fazi izvedbe proizvodno-industrijskega objekta Rimac, ki velja za enega od največjih objektov te vrste v Evropi. Gradnjo in projektiranje objekta je predstavilo podjetje 3LHD, ki je na projektu sodelovalo kot vodilni projektant.

Del ekskurzije je bila tudi predstavitev aplikacije/skupnega podatkovnega okolja VOLUM3. Aplikacijo je razvilo istoimensko hčerinsko podjetje, za sodelovanje med deležniki projekta in omogoča optimalno in pravočasno izmenjavo informacij, načrtov, nalog itd. Trenutno se uporabljajo tudi za gradnjo objekta, kjer izvajalcu pripravljajo aktualne načrte in izmenjujejo informacije v zvezi z izvedbo. Del projekta se tako izvaja brez natisnjenih načrtov.

Slika 1: Utrinek iz gradnje ceste in dirkalne steze okoli proizvodnega objekta

December 2024