28September 2023

Temeljna raven BIM | strokovno certificiranje buildingSMART

28.09.2023

Izbirno: v podjetju CGS Labs (BRNČIČEVA ULICA 13, SI-1231 Ljubljana Črnuče) ali preko spleta

Mednarodno priznana kvalifikacija, s katero izkazujete strokovnost na področju BIM!

Želite pridobiti ali poglobiti vaše znanje o BIM/OpenBIM?

Želite karierno napredovati?

Pridobite strokovno kvalifikacijo za področje BIM-a, organizacije buildingSMART International!

buildingSMART International je svetovna organizacija, ki spodbuja digitalno preobrazbo globalnega grajenega okolja. Namen programa certificiranja je zagotavljanje mednarodne priznane kvalifikacije za področje openBIM.

Program sestavljata dve stopnji: Temeljna raven oz. Foundation in Praktična raven oz. Practitioner. »Temeljna raven« se osredotoča na učenje in pridobivanje znanja in se izvaja s standardiziranimi usposabljanji, katerim sledi izpit, ki ga kandidat opravlja preko spleta. »Temeljna raven« je osnova za kasnejše popolno certificiranje na »Praktični ravni«. »Praktična raven« je za že izkušene posameznike. Osredotoča se na praktično strokovno znanje pri izvajanju resničnih projektov in zagotavlja celovito certificiranje.

Od 1. januarja 2025 naprej bodo morali biti vsi projekti, financirani z javnimi sredstvi, izdelani v skladu s procesom informacijskega modeliranja gradenj (BIM). S kvalifikacijo po buildingSMART inženir izkazuje mednarondno priznano Temeljno raven usposobljenosti BIM.

Vsebina programa »Temeljna raven«

1. KAJ JE BIM?
Spoznali boste BIM in standardno terminologijo.

2. KORISTI BIM
Prepoznali boste prednosti BIM v primerjavi s tradicionalnim pristopom.

3. BIM PROCESI
Naučili se boste upravljanja projektnih informacij z BIM po standardu ISO 19650.

4. OpenBIM STANDARDI
Spoznali in razumeli boste potrebe po odprtih interoperabilnih programskih rešitvah.

5. PROCESI V PODJETJU IN ORGANIZACIJAH
Spoznali in razumeli boste pogoje in zmogljivosti v podjetju oziroma organizaciji.

6. OPRAVLJANJE IZPITA
Kvalifikacija buildingSMART se kandidatu podeli po uspešno opravljenem spletnem kvalifikacijskem izpitu v okviru Temeljne ravni znanja.

Predavatelji:

Matic Kotnik, mag. inž. grad.
Tehnično-prodajni specialist za CAD in BIM tehnologije

Klemen Ozimek, dipl. inž. ok. grad. (UN)
CGS Labs tehnični specialist za področje prometne infrastrukture

Petra Tihole, mag. inž. grad.
Inženirka za pripravo vsebin in tehnično podporo uporabnikom

Več o izobraževanju in prijava na spletnem mestu CGS Labs.

December 2024