Akcijski načrt - delovna verzija

Akcijski načrt uvedbe digitalizacije na področju grajenega okolja v RS

Prenos datotek

Februar 2023