Priročnik za pripravo projektne naloge za implementacijo BIM-pristopa za gradnje

September 2023