Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja v evropskem javnem sektorju

September 2023