Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja v evropskem javnem sektorju

Februar 2023