Priročnik za uvedbo informacijskega modeliranja v evropskem javnem sektorju

December 2024