BIM v novem Gradbenem zakonu (GZ-1)

Gradbeni zakon (GZ-1) uvaja obvezno uporabo informacijsko podprtega projektiranja (BIM)

Obveščamo vas, da je bil 22. decembra 2021 v Uradnem listu RS, št. 199/2021 objavljen nov Gradbeni zakon (GZ-1), ki začne veljati 31. decembra 2021. 

Dostopen je na: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3972

 

Deveti odstavek 39. člena zakona uvaja pomembno novost, ki se bo začela uporabljati tri leta po uveljavitvi tega zakona (156. člen). Določa namreč obvezno uporabo informacijsko podprtega projektiranja (BIM) pri izdelavi projektne dokumentacije za objekte iz četrtega odstavka 9. člena, kot so npr. objekti splošnega družbenega pomena, objekti, kjer se izvajajo protokolarne storitve, objekti, ki so posebnega pomena za varnost države itd.

 

To je velik in zelo pomemben korak k pospešitvi digitalizacije v gradbeništvu.

December 2024