Novi člani v organih Združenja siBIM

Na redni skupščini Združenja siBIM 23. 3. 2023 so potekale volitve v organe združenja. Novi predsednik Združenja siBIM je dr. Danijel Rebolj, podpredsednik pa je Matjaž Šajn. Sprejet je bil tudi nov temeljni akt, ki je razširil sestavo Upravnega odbora na 11 članov. Upravnemu odboru sta se pridružila dr. Tjaša Zupančič Hartner in Denis Simčič, ki je v odboru zamenjal Matjaža Likeba.

Člani organov Združenja siBIM:

Upravni odbor:

 • Predsednik: dr. Danijel Rebolj
 • Podpredsednik: Matjaž Šajn (predsednik buildingSMART Slovenija)

Člani:

 • dr. Tomo Cerovšek
 • dr. Andrej Tibaut
 • dr. Katja Malovrh Rebec
 • Elvis Štemberger
 • Iztok Zabreznik
 • Mitja Cizej
 • dr. Tjaša Zupančič Hartner
 • Denis Simčič
 • Ksenija Marc

Nadzorni odbor:

 • Predsednik: Dušan Ogrizek

Člani:

 • Andrej Štimulak
 • Mateja Žigante
 • Jana Pipp

Častno razsodišče:

 • Aleš Breznikar
 • Roman Maček
 • Marko Kramar

December 2024