Uspešno izvedena strokovna ekskurzija - Rimac 2022

    

Uspešno izvedena strokovna ekskurzija – ogledi dobrih praks uporabe BIM-pristopa


11. 11. 2022 sta Zavod TIGR (SRIP PSIDL) in združenje siBIM organizirala strokovno ekskurzijo z ogledom in predstavitvijo dobrih praks uporabe BIM-pristopa v fazi izvedbe proizvodno-industrijskega objekta Rimac, ki velja za enega od največjih objektov te vrste v Evropi. Gradnjo in projektiranje objekta je predstavilo podjetje 3LHD, ki je na projektu sodelovalo kot vodilni projektant.

Najprej smo obiskali prostore projektivnega biroja 3LHD v središču Zagreba. Zanimivo je, da je prostor nekaj časa služil kot kino dvorana, zdaj pa je eden izmed njihovih referenčnih projektov. Prenova, ki je bila tudi del predstavitve, je bila kompleksna, nastal pa je uporaben prostor, kjer lahko zaposleni ustvarjajo in opravljajo svoje delo. Da gre za obnovljeno stavbo se vidi ob vstopu, saj je večji del nosilne konstrukcije odkrit, razločno pa se vidijo tudi nekateri konstrukcijski posegi za utrditev. V stavbi je bilo treba zgotoviti dovolj prostorov za delo, izbrana rešitev pa razdeli velik prostor na dve etaži z novo jekleno nosilno konstrukcijo. Končni rezultat so estetsko privlačni prostori.

Pisarne biroja v prenovljeni kino dvorani. Strop je del prvotne nosilne konstrukcije, dodatno pa so bile v sredini narejene odprtine za osvetlitev prostorov.

Prestavljena so bila tudi druga referenčna dela biroja, med drugimi tudi razvoj aplikacije/skupnega podatkovnega okolja VOLUM3, ki so ga razvili skupaj s hčernskim podjetjem. Aplikacijo uporabljajo tudi na projektu Rimac Campus in služi za sodelovanje med deležniki projekta in omogoča optimalno in pravočasno izmenjavo informacij, načrtov, nalog itd. Trenutno se uporabljajo tudi za gradnjo objekta, kjer izvajalcu pripravljajo aktualne načrte in izmenjujejo informacije v zvezi z izvedbo. Del projekta se tako izvaja brez natisnjenih načrtov.

Ogled gradbišča Rimac Campus

Osrednja tema ekskurzije je bila seveda projektiranje in gradnja poslovno-proizvodnega kompleksa Rimac Campus. Gre za velik projekt, ki je trenutno v fazi izvedbe proizvodnje in projektiranja poslovnega dela. Projektantska ekipa je predstavila celoten koncept, omejitve in cilje projekta, kasneje pa je sledil tudi ogled objekta v izvajanju. Zaradi velikosti gradbišča, ki ni ravno običajen za stavbo, je ogled trajal kar nekaj časa, medtem pa je arhitekt Marko Dabrović predstavil problematiko in izbrane rešitve ter odgovarjal na vprašanja udeležencev.

Zanimivo je, da velik del izmenjave načrtov poteka preko aplikacije VOLUM3, da za projekt takih razsežnosti niso nujno potrebni tiskani izvodi načrtov ter da je za koordinacijo gradbišča in uspešno izvedbo mogoče uporabljati digitalna orodja. Glede na implementacijo orodja je to zagotovo primer dobre prakse digitalizacije izvedbe gradbenega projekta.

Še nekaj zanimivosti o projektu Rimac Campus:

Lokacija: Sveta Nedelja (16 km od centra Zagreba)

Namen: Proizvodnja električnih vozil in poslovna stavba

Površina: Zemljišče  >200.000 m2, objekt 95.000 m2 od tega proizvodni del objekta 70.000 m2

Kapaciteta: >2.500 oseb/zaposlenih

Investicija: >200 mio €

Zanimivosti: Odprto za obiskovalce, ogromno zelenih površin z domačimi živalmi, restavracija, hotel, sončna elektrarna, steza za testiranje vozil, restavracija v velikosti 1.700 mitd.

Povzeto po: Discover Rimac Campus (rimac-group.com)

Utrinki iz ekskurzije

December 2024