Strokovna ekskurzija 2019 - ogledi dobrih praks uporabe BIM-pristopa

Poročilo o strokovni ekskurziji:
Strokovna ekskurzija – ogledi dobrih praks uporabe BIM-pristopa
v organizaciji siBIM in ZTIGR SRIP
Termin in kraj usposabljanja:
Termin: 19. in 20. september 2019
Beograd, Republika Srbija
Tematike strokovne ekskurzije:
Ogled in predstavitev dobrih praks uporabe BIM-pristopa v fazi izvedbe objekta
Program ekskurzije:
Ogled gradbišča »Beograd na vodi«
Predstavitev projekta »West 65 Tower« in ogled gradbišča

Kratek povzetek:

1. dan:
Ogledali smo si gradbišče »Beograd na vodi«. Projekt »Beograd na vodi« predvideva izgradnjo stanovanjskih, poslovnih in zelenih površin. Projekt se izvaja na območju ob reki Savi na površini cca. 177 hektarjev, kjer je bilo prej območje glavne železniške postaje s tovornimi tiri. Predvidena je izgradnja več kot 1.000.000 m2 stanovanjskih površin, 750.000 m2 poslovnih prostorov, več kot 62.000 m2 javnih površin (vrtcev, šol ter ustanov, namenjenih kulturi, sociali in zdravstvu) in približno 242.000 m2 novih zelenih površin.
Projekt: https://www.belgradewaterfront.com/sr/o-nama/
Beograd na vodi
Gradbišče nam je predstavil g. Aleksandar Joksimović iz podjetja Teknoxgroup, ki nam je podrobneje predstavil tudi Trimble tehnologijo. Trimble tehnologija omogoča vodenje gradbene mehanizacije s pomočjo sodobnih tehnologij (GPS vodenje strojev). S pomočjo GPS vodenja gradbene mehanizacije se skrajša čas gradnje, zmanjša poraba materialov in poveča natančnost gradnje. Sistem zagotavlja podatke o položaju in smeri stroja v realnem času ter s tem omogoča hitrejšo gradnjo. Na praktičnem primeru so nam prikazali uporabo tehnologije pri razgrinjanju zemljine, kjer upravljalec stroja na zaslonu vidi podatke, o trenutnem in projektiranem stanju ter na ta način upravlja stroj.
Predstavitev https://drive.google.com/file/d/1D4N_0DsfE_0YFztmUAcYbTzV3TlMNWLA/view

2. dan:
Ogledali smo si gradbišče »West 65«. »West 65« je stanovanjsko – poslovni kompleks na območju Novega Beograda in je površine cca. 16 ha. Predvidena je izgradnja več kot 700 modernih stanovanj in 100 poslovnih prostorov. Od tega je 11 stolpičev s 445 stanovanji že zgrajenih, trenutno pa sta v gradnji stolpnica s 294 stanovanji in trgovski center. Stolpnica »West 65 Tower« bo s 155 m najvišja stavba v Beogradu. Gradnja celotnega kompleksa se celovito spremlja z BIM tehnologijo.
Projekt: https://www.west65.rs/sr/west-tower
Projekt nam je predstavil član siBIM g. Veljko Janjić iz podjetja Bexel Consulting. Podrobneje nam je bil predstavljen tudi proces projektiranja celotnega kompleksa. Njihovo je pri projektu »West 65« sodelovalo od zasnove naprej. S pomočjo programske opreme Bexel Manager je bil projekt pregledan v vseh fazah projektiranja.
Ker je bil celoten projekt projektiran s pomočjo BIM tehnologije, je bil projekt optimiziran že v fazi projektiranja, odpravljene so bile različne kolizije, preverjene količine materialov itd. Zaradi uporabe BIM tehnologije je omogočen tudi natančnejši nadzor nad gradnjo, predvsem z vidika spremljanja izvedenih del. Obračun del in izdaja mesečnih situacij je v celoti izvedena z BIM tehnologijo. Prav tako se BIM model pripravlja z namenom uporabe v fazi vzdrževanja.
Na natečaju projektov vodenih z BIM tehnologijo, ki ga razpisuje buildingSMART, se je projekt uvrstil v finale skupaj s projektom letališča v Copenhagnu.
Fotografije projekta West 65 – zgrajeni del soseske in gradbišče stolpnice ter nakupovalnega središča

December 2024